GDPR Informare protectie date personale

GDPR Generalitati

GDPR – ASOCIATIA ROMANA DE FRANCIZA, asociatie de utilitate publica, avand cod fiscal: 18645069 (denumita in continuare “ARF”), in calitate de administrator al Registrului National de Franciza si în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “Regulamentul”),

vă informeaza cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Colectarea si Procesarea datelor cu caracter personal

Datele personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare a documentul de dezvăluire de informaţii și în timpul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare, vor fi procesate, în scopul relațiilor cu potentialii clienții (viitori francizati) și a analizei datelor. Aceasta include cercetarea de piață, sondaje de opinie clienți, analize clienți, segmentare clienți și realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare și activitatea viitorului francizat. De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă. In scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice . In acest sens mentionam ca ARF isi urmăreste interesele legitime in vederea îmbunătățirii serviciilor oferite și a relației cu clienții proprii, care reprezintă premisele pentru atingerea indicatorilor de performanta în franciza. Datele colectate și stocate ajută ARF să afle mai multe despre interesele și nevoile dvs. Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înregistrare a documentul de dezvăluire de informaţii și pe parcursul tuturor update-uri viitoare vor fi procesate de ARF și în scopul de a vă oferi informații despre piata de franciza din Romania, campaniile de publicitate și de marketing. Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și de a extinde relația cu clienții. În cazul în care ne-ați dat cosnimțământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax.

GDPR -Furnizarea de Date și Durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea înregistrarea si  procesarea datelor:  În Registrul National de Franciza sunt consemnate date privind notificările documentului de dezvăluire de informații cu privire la deschiderea de noi unități francizate, detalii privind identitatea managementului francizei, istoricul de litigii al francizorului /master francizatului şi al conducerii acestuia, suma iniţială pe care trebuie să o investească francizatul, obligaţiile reciproce ale părţilor, copii ale rezultatului financiar al francizorului din ultimul an, deţinerea informaţiilor cu privire la unitatea-pilot, modificarea/actualizarea informațiilor sau radierea acestora. Registrul National de Franciza se actualizează periodic de la data intrării în vigoare a Legii nr. 179/2019, de către Asociația Română de Franciză.

Înscrierea francizorilor / master francizatilor în Registrul National de Franciza se face electronic, iar atribuirea numărului curent pentru fiecare operațiune se face consecutiv, pe parcursul unui an calendaristic, începând cu 001. Francizorul inscris in RNF va face public numarul de inregistrare in RNF.

Toate documentele care stau la baza înscrierii operațiunilor în Registrul National de Franciza se păstrează la Asociația Română de Franciză în foldere individualizate în format electronic.

Reguli generale privind modificarea și radierea

Modificarea datelor înscrise în RNF se face în baza notificării francizorului / master francizatului sau a unor erori constatate în procesul de revizuire de către Asociația Română de Franciză.

Radierea francizorului/master francizatului din RNF se face în baza notificării or din oficiu, de către Asociația Română de Franciză și în urma evaluării documentelor relevante privind neîndeplinirea calității de FRANCIZOR.

În procesele de înscriere și modificare date în RNF, precum și de radiere a datelor din RNF, Asociația Română de Franciză protejează interesele de securitate și comerciale ale francizorului, precum și confidențialitatea informațiilor furnizate.

Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

GDPR – Drepturile persoanei vizate

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate,

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete,

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori,

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor,

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator,

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului.

GDPR Informare protectie date personale – Asociatia Romana de Franciza